Atty. Glenn Chong Accuses COMELEC of Being a “Liar and Terrorists”

3 mins read
Former Congressman from the island province of Biliran, Atty. Glenn Chong accused the Commission on Elections COMELEC of being “liars and terrorists” because of their comments on allowing the 25% shading threshold which favors the camp of Vice President Leni Robredo. 

The statement of Atty. Chong was made on social media and went viral as it was shared by thousands of netizens, because of his arguments that the COMELEC made a massive information campaigns about the 100% shading during the 2016 national elections.

Watch the Popular COMELEC Commercial:

COMELEC made various announcements before the election that voters should shade at least 100% the oval in order for their votes not to be wasted during the official counting. The 100% oval shading is contrary to the latest statement of COMELEC allowing the 25% voting threshold to be counted.
Here’s the Complete Expose of Atty. Glenn Chong:

COMELEC: SINUNGALING AT TERORISTA
(komento nila ay dapat ibasura)

Ang daming butas sa komento/palusot ng Comelec na kung ito ay barko, lumubog na ito bago pa man umalis ng pantalan.

Sa komentong inihain ng Comelec sa PET na ipinagbunyi ng kampo ni Robredo at ng buong kampon ng mga mandaraya, pinanindigan ng Comelec ang 25% threshold.

A careful reading ng nasabing komento ay magpapakita lamang na puno ito ng kasinungalingan at pagbabanta.

Ilang beses nilang anamin na sa kanilang public information campaigns, hinikayat nila ang mga botante ng itiman ng buo o 100% ang oval upang hindi masayang ang boto.

Ito ay malinaw na taliwas sa kanilang 25% threshold. Walang lusot dito ang Comelec.
Paulit-ulit din nilang sinabi na gusto nilang bigyan ang lahat ng determinable expression ng botante na bumoto na mabilang ang boto at ang mga “accidental, hesitation and unintended small marks” o mga markang hindi malinaw kung boto ba o hindi, ay hindi mabibilang ng makina.

Ito ay kasinungalingan din dahil kung ang gusto ng Comelec ay hindi mabilang ang mga “accidental, hesitation and unintended small marks,” bakit nila ibinaba ang threshold sa 25% gayong ang oval ay maliit na nga in the first place. Sa pagbaba ng threshold sa 25% ng oval, nabibilang na tuloy ang mga maliliit na “accidental, hesitation and unintended small marks” na hindi dapat bilangin.

Ang pagset ng 25% threshold ay salungat sa ipinapalabas na dahilan o palusot ng Comelec.

Dagdag pa ng Comelec, ibinaba nila sa 25% ang threshold mula 50% dahil ang shades daw na nasa pagitan ng 25% at 49% ay napupuna pa rin ng makina bilang ambiguous o di malinaw na marka dahilan upang ibalik nito ang balota sa botante for correction na siyang makaka-antala sa botohan. Para hindi ma-antala ang botohan, ibinaba na lang nila sa 25% ang threshold.

Sabi ko na nga ba na luma na at bobo pa ang mga makina ng Smartmatic. Nababasa pa rin nito ang mga maliliit na marka kahit na hindi na ito umabot sa nakaset na threshold.

More importantly, sa pontong ito, walang dahilan ang Comelec na ibaba sa 25% ang threshold upang hindi maantala ang botohan dahil sa 2016 elections, tinanggal nila sa pamamagitan ng Comelec Resolution 10088 ang kakayahang ibalik ng makina ang balota kung sakaling may ambiguous marks na mapuna ito. Samakatuwid, hindi na maantala pa ang botohan dahil hindi na ibabalik ng makina kung may ambiguous marks man sa balota. If this is the case, walang dahilan upang ibaba ang threshold sa 25%. Ang palusot na ito ng Comelec ay pawang kasinungalingan lamang.
In one part, sinabi nilang ang Comelec Resolution 16-0600 na lumabas 4 buwan matapos ang halalan ay kumpirmasyon na pinagtibay nito ang 25% threshold. But in the last part, sinabi naman nilang hindi ang Comelec Resolution 16-0600 ang nagtalaga ng 25% threshold dahil kinumpirma lamang nito na 25% nga ang threshold.

Ngayon, sinong kaluluwa ang nag-utos na i-set ang threshold sa 25%. Malinaw ang sinabi ng Comelec, kinumpirma at pinagtibay lamang nila na nakaset ang threshold sa 25%. Magkaibang-magkaiba ang direktang pag-utos kaysa sa pagkumpirma at pagtibay. Ang pag-utos ay ginawa sa araw ng halalan. Ang pagkumpirma at pagtibay ay ginawa 4 buwan matapos ang halalan.

Walang ni isa sa kanila ang nagsasabing, ako o kami, ang nag-utos na i-set sa 25% ang threshold. Hinalughog ko rin ang 80 pahinang mga annexes sa kanilang komento, ni isang pahina, walang maipakitang documentation o Resolution ang Comelec na inutos nila ang threshold sa 25% bago ang halalan. Wala silang maipakita dahil nga ang totoong threshold ng Comelec sa araw ng halalan ay 50% at hindi 25%. Ayaw nilang ipakita ito dahil tsugi si Robredo. Kaya hanggang kumpirmasyon at pagtibay lamang sila at walang maipakitang aktwal na documentation na 25% ang threshold.

Panghuli, tila teroristang nagbabanta ang Comelec na kapag 50% ang gagamiting threshold ng PET, ito ay magdudulot ng kwestiyon sa legitimacy ng lahat ng halal na opisyal mula Pangulo hanggang konsehal dahil maiiba ang bilang ng mga boto. Sadyang magaling ang Comelec sa pagbabanta ng kung anu-anong delubyo upang matakot ang mga mahistrado.

Ginawa na nila ito noon sa isyu ng resibo. Tinakot ang mga mahistrado na kapag payagan ang resibo, aabot ng 18-20 oras ang botohan. Kinontra ko sila sa harap ng mga mahistrado ng Korte Surprema. Lumabas ang resibo pero natapos pa rin ang botohan sa loob ng 11 oras lamang. See, sinungaling ang mga teroristang ito!

At bakit naman madadawit ang Pangulo hanggang konsehal gayong si Robredo lang naman ang may protesta at siya lang ang apektado sa 50% threshold dahil sobrang dami ng kanyang pre-shaded votes, este, Yoda votes pala?

Sixto, anong say mo?

Soure: Atty. Glenn Chong

Ed Umbao

Founder of PhilNews.xyz | co-Founder of PhilNews.ph

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest from Blog